Søknadsfrist til kompetansemidler i landbruket

15. august til post@agroutvikling.no

Akershus fylkeskommune har fått tildelt 680 000 kr til tiltak innen kompetanseheving, rekruttering og likestilling i landbruket i Oslo og Akershus. Det skal benyttes eget søknadsskjema og søknad sendes post@agroutvikling.no. Les mer om ordningen og søknadsprosedyre på våre hjemmesider.