Befaring - gårdsvarmekurs

18.mars kl. 17.00 - oppmøte Ole Risebrobakken, Ullensaker

 Oppmøte hos Ola Risebrobakken, Ullensaker.  Felles avreise fra Letohallen, Dal 16.45

- Befaringer ved-, flis og halmanlegg
-          Vedanlegg hos Ola Risbrobakken, Ullensaker
-          Flisanlegg hos Einar Brustad, Nes
-          Halmanlegg hos Erik Bøhn, Nes
 
-Økonomiske vurderinger, Skatt og avgiftsregler v/Jens Kr Nyerrød, Vorma Økonomi og Regnskap