Samling for unge bønder

13. februar 2010 på Rotnes Bruk, Nittedal

Samling nr 2 for Unge bønder II  gjennomføres 13. februar. Mer info her