Landbrukshelga 2010

23. - 24. jaunar, Hurdalsjøen Hotell

Det planlegges kurs innenfor temaene:
eierskifte - næringsutvikling - unge bønder I og II - styrearbeid og ledelse - birøkt - svineproduksjon - utmarksbeite og rovdyr - kompetansebevis storfe - kornøkonomi - skogbruk - storfekjøttproduksjon - bioenergi - grønn tjenesteproduksjon og markeddsføring - hest som næring

Fullstendig kurskatalog og kursporgram for alle kurs er nå lagt ut

Gå hit for å se fullstendig kursprogram for alle kurs og for påmelding