DEN GODE JORD - matproduksjon i Norge og Verden fram mot 2030

Hvam 10. september 2009

Kampen om arealer, gjødsel og vann tilspisser seg globalt, men også her i  Norge. 

Klimaendringer kan bety mindre tilgjengelig vann for jordbruket, og kampen om vannet er dermed like viktig som kampen om arealene. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette den norske bonden? Hvordan kan bonden bli mer energieffektiv i sin matproduksjon, og hva vil lavenerigutvalgets forslag om innføring av et gårdens klimaregnskap innebære?

Dette er noen av de temaer vi vil ta opp på vårt fagseminar DEN GODE JORD på

Hvam den 10. september kl. 12.00 - 17.00.

Program vil bli lagt ut i løpet av uke 34 

Kontaktperson Liv Marit Strupstad  mobil 950 31 364