Skogdag på Hvam

31.03.2009, Hvam vgs

Hvam videregående skole, Skogselskapet i Oslo og Akershus, Viken Skog region Romerike og Agro Utvikling inviterer til Skogdag på Hvam tirsdag 31.mars 2009 kl. 10.00 - 14.00

Tema: Biomasse fra ungskogpleie, tynning og kulturlandskap

Demonstrasjon av:

  • Manuell tynning med utkjøing av Alstor (minlunner)
  • Flere typer flishuggere
  • Klippeagregat til bruk i sen ungskogpleie og kulturlandskap