Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Akershus fylkeskommune lyser ut midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Organisasjoner og institusjoner kan nå søke om støtte til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Ordningen blir tilført midler gjennom jordbruksavtalen, og skal bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere, som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. 

Det kan søkes om tilskudd til: 

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag
  • Tiltak til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket

Søknadsfrist 20. april.

Nærmere retningslinjer for ordningen og søknadsskjema hentes på Akershus Fylkeskommune, Tilskudd og støtteordninger. Søknadskjema skal benyttes ved søknaden, som sendes til postmottak@afk.no.

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg