Agronomutdanning for voksne

Nå blir det mulighet for å ta agronomutdanning for voksne på Hvam vgs. Utdanningen gjennomføres i løpet av 2 år, med undervisning onsdag kveld og med praksis ca 1 lørdag i måneden.

Agronomutdanning for voksne er en komprimert og samlingsbasert utdanning som består av landbruksfagene på videregående nivå (Vg2 og Vg3). Utdanningen passer for de som ønsker grunnleggende kompetanse om landbruk.

Utdanningen gjennomføres med en kveldsamling hver onsdag og ca en praksisdag pr måned (lørdag). På Vg3-nivå er det noe mindre praksis. De som fullfører blir agronomer.

Utdanningen er dermed tilpasset også for de som er i full jobb.

Ordinær søknadsfrist 1. mars.

Les mer om innhold og søknad på Hvam vgs sine nettsider