Tradisjonshåndverk og bygningsvern

Akershus bygningsvernsenter inviterer håndverkere i Akershus til kurs.

 

Kurs for håndverkere i Akershus:

TRADISJONSHÅNDVERK OG BYGNINGSVERN

Akershus bygningsvernsenter arrangerer kurs for håndverkere som ønsker å arbeide med verneverdig bebyggelse. I 2016 - 2017 gjennomføres et opplæringsprogram i tradisjonshåndverk og bygningsvern på Romerike.

Kursrekken består av 9 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt handverk og istandsetting. På samlingene får deltakerne kunnskap og praksis for å stå bedre kvalisfisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse op antikvariske premisser.

  

Mer om de enkelte kursene kan dere lese på fb-sider til Akershus bygningsvern;  https://www.facebook.com/ressurssenteret/?fref=ts

og på kursplakaten; 

userfiles/file/Kursplakat Akershus bygningsvern 2016-2017(1).pdf