Kurs innen tradisjonshåndverk og bygningsvern

Akershus bygningsvernsenter inviterer håndverkere på kurs høsten 2016/vinteren 2017

Fra høsten 2016 arrangerer Akershus bygnignsvernsenter en kursrekke med 9 samlinger for håndverkere innen tradisjonshåndverk, bygningsvern og  lokal byggeskikk. Første kurs innen byggeskikk og verktøybruk er 8.-10. september, kurssted Follo museum, Drøbak.

Les mer om hele kursrekken  hos Akershus bygningsvernsenter;  https://www.facebook.com/ressurssenteret/?fref=ts

 

 

 Foto: Tove Elise Ihler