Aktiv nyankommet

Gjennom praktisk erfaring kan en lære språk. Gårdbrukere i Akershus tilbyr tjenester med norsktrening i en praktisk ramme.

Nyankomne flyktinger som har fått oppholdstillatelse skal integreres raskest muig i det norske samfunnet. Gjennom praktisk erfaring lærer en språk. Konkrete og felles opplevelser gjør at en lærer nye ord og kan sette disse i en sammenehng. Inn på tunet Akershus SA tilbyr nå tjenester for å bidra i dette arbeidet.

Inn på tunet Akershus SA tilbyr nå  tjenesten "Aktiv nyankommet".

Les mer her

Bilde: Inn på tunet Akershus SA