Landbrukshelga 2016 gjennomføres i november

I år blir Landbrukshelga i Akershus den 19. - 20. november 2016!

Etter 10 år med Landbrukshelga i Akershus ble det i 2015 gjennomført en evaluering, og med det blitt enighet mellom eierne for Landbrukshelga om å gjøre noen endringer i arrangementet. Samtidig som Landbrukshelga skal være gjenkjennelig, og det som er bra videreføres. Hovedgrepene som tas er å innføre en ”seminarmodell”, og prøve et annet tidspunkt på året.

Som en av eierne av landbrukshelga i Akershus, har Akershus Bondelag tattt over ansvaret for planlegging og gjennomføring. 

Les mer om dette på deres nettsider