Landbrukskurs for voksne

Nytt kurs starter opp 6. januar kl 18.00, Hvam vgs. Det er fortsatt mulig å melde seg på!

Hvam videregående skole gjennomfører også i 2016 landbrukskurs for voksne.  Målgruppa er først og fremst yngre bønder og andre som ønsker utdanning innen landbruket. Kurset har et redusert fagområde i forhold til full agronomutdannelse.

Fagområdene som dekkes er;

  • landbruksøkonomi
  • planteproduksjon
  • landbruksteknikk
  • skogbruk

Mer om innhold, gjennomføring og kostnader finner du på nettsidene til Hvam videregående skole

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg, tlf 91 12 38 21