Landbrukshelga 2016

Landbrukshelga 2016 skjer i november. Etter 10 år med med Landbrukshelg i Akershus gjør eierne en ny vri både med hensyn til tidspunkt og innhold.

Seminarmodell

Tidligere har forskjellige organisasjoner holdt hele kurshelger på landbrukshelga. I en seminarmodell vil organisasjonene inviteres til å holde kortere kurs, mens prosjektgruppa for landbrukshelga setter sammen hele programmet. Det vil bli flere parallelle kurs slik at deltakerne kan velge de kurstemaene de ønsker. I tillegg blir det fellesdeler og sosialt samvær som tidligere! Mer detaljer kommer prosjektgruppa tilbake til.

Vi håper endringen vil gi et spennende program og en ny giv i landbrukshelga!