Fagkurs på Hvam vgs høsten 2015

Ønsker du et kortere fagkurs eller Landbrukskurs for voksne? På Hvam er det flere muligheter neste skoleår.

Til høsten starter vi opp igjen flere korterer fagkurs på Hvam videregående skole;

Landbrukskurs for voksne starter 6. januar 2016 med modulene;

  • økonomi
  • planteproduskjon
  • teknikk
  • skogbruk 

        Påmelding  innen 4. desember 2015.

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg