Ressurssenteret for eldre landbruksbygg

Prosjektleder Margret Lie Wessel arbeider for å sikre Ressurssenteret varig drift. I tillegg er det fortsatt mange bønder som skal besøkes.

Ny leder for Ressurssenteret har kommet på plass, og hun har arbeidet mye med det organisatoriske for å bygge opp et varig senter. Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger er inne i sitt siste år som prosjekt, og vårt  hovedmål i 2015 er å sikre Ressurssenteret varig drift fra 2016.  

Gladnyheten er at hele 18 stykker har fått tildelt midler fra Kulturminnefondet, og at fagfolka ved senteret har besøkt totalt 37 bønder i  løpet av årets første 4 måneder.  

På Landbrukshelga ble det gjennomførte kurs for bønder for å gjøre de kjent med aktuelle tilskuddsordninger, og hjelpe i gang med skriving av søknader.

Bildene under vises en av bygningene som nå settes i stand ved hjelp av kunnskap fra Ressurssenteret og økonomiske støtte fra Kulturminnefondet.

 

Husmannsstua på Veset settes i stand
før under etter

 

Kontakt: Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger

v/ prosjektleder Margret Lie Wessel

 tlf: 99742000