Inn på tunet - Nyhetsbrev mai 2015

Nyhetsbrevet for Inn på tunet i Oslo og Akershus kan fortelle om mange spennende aktiviter

Det skjer stadig noe nytt innen Inn på tunet ; både i egne fylker og nasjonalt. I Nyhetsbrevet for mai 2015 har vi samlet en oversikt over noen av disse;

  • Nytt fagskoletilbud innen entreprenørskap starter på Hvam høsten 2015
  • Ny nasjonal veiledler  for  Inn på tunet som læringsarena
  • Nasjonal Inn på tunet – konferanse er i Stavanger 2.-3. november
  • Folkehelsemeldinga er et viktig grunnlag også for Inn på tunet
  • Interessert  i KSL – kurs Inn på tunet høsten 2015?

Hele nyhetsbrevet henter du her