Inn på tunet - gården som læringsarena

Utdanningsdirektoratet har godkjent ny veileder for Inn på tunet

Skole og Inn på tunet - tilbydere har fått en nye felles veileder som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Veildederen innholder temaer som;

  • Generell informasjon og forventinger til IPT og bruk gården som læringsarena 
  • Råd til skolen som kjøper av IPT-tjenester
  • Informasjon om skolens forventninger og krav til IPT-tilbyder
  • Anbefalinger ved kjøp av IPT-tjenester i skolen

Veilederen er utviklet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hvam Agroutvikling og Matmerk.

Veilederen kan enn så lenge fås ved å henvede seg til en av disse aktørene.

Kontaktperson: Rune Johannesen