Fagskoleutdanning innen entreprenørskap på Hvam

Landets første fagskoletilbud innen entreprenørskap starter på Hvam høsten 2015. Akershus fylkeskommune, Fagskolen Innlandet og Hvam vgs samarbeider om å gi dette unike tilbudet.

Nytt og spennende fagskoletilbud innen entreprenørskap i landbruket starter opp i løpet av september 2015.

Studiet er samlingsbasert og næringsretta, og foregår på deltid over 2 år. Målgruppa er bønder/kommende bønder og rådgivningstjenesten i landbruket. Vil du lære mer om hvordan du utvikler gode ideer til framtidsretta næring, enten på egen gård eller som rådgiver, er studiet aktuelt for deg.

Felles diskusjoner, fagturer, gardsbesøk, nettverksbygging, kunnskap om potensielle næringer og markedsforståelse er viktig kjerneaktiviteter og -temaer i studiet.

 Her vil du møte  likesinnende, og du vil ha gode lærerkrefter fra næringslivet og Hvam som utfordrer deg gjennom hele studieløpet. Du kan videreutvikle egen næring/idè, og du kan sikre deg bred kompetanse innen nye næringsmuligheter.

Se Hvam.vgs.no/fagskole for mer informasjon. Søknadsfrist er 10. juni. Ta gjerne kontakt.

 Kontaktperson: Liv Marit Strupstad