Vegen videre for Landbrukshelga 2016?

Nå er den 10. Landbrukshelga i Akershus vel gjennomført. Arrangørene ønsker imidlertid innspill til vegen videre.

Landbrukshelga i Akershus har vært en suksess, der bønder fra hele Akershus møtes til faglig og sosialt påfyll. I løpet av de siste 5 årene har det årlig vært mellom 94 og 169 deltakere. I tillegg kommer kursledere og foredragsholdere. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne  og kursarrangørene har gjennomgående vært god!

Etter 10 år er imidlertid tida moden for å vurdere form og innhold på nytt. Siste tilsvarende gjennomgang var i 2012.

Akershus Bondelag, Romerike landbruksrådgiving og Hvam Agrouvikling inviterer derfor til innspillsmøte 16. april. 

Ta gjerne kontakt med disse organisasjonene om du har innspill til vegen videre. Kontaktpersoner er;