Grønne fagskoletilbud i Akershus

Fagskolen Innlandet tilbyr to fagskoleutdanninger på Hvam fra høsten 2015. Søknadsfrist for begge er 15. april

Høsten 2015 settes det  i gang to fagskoletilbudet ved Hvam vgs;

  • Planteproduksjon og driftsledelse
  • Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Studiene er begge 1-årig (60 fagskolepoeng) , og gjennomføries som en samlingsbasert deltidsstudium over to år. Studiet lar seg derfor kombinere med annet arbeid, enten det er som sjølstendig næringsdrivende eller som arbeidstaker.

Det kreves fullført videregående skole, men ikke studiekompetanse. Mer informasjon om innhold og opptakskrav finner du på nettsidene til Hvam vgs 

Søknadsfrist er 15. april 

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad