Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving 2015

Akershus fylkeskommune lyser nå ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 25.mars

Midlene skal benyttes til konkrete kompetanse- og rekrutteringstiltak innen landbruket i Oslo og Akershus.

Nasjonale prosjekter og studieturer vil ikke bli prioritert. Det gis ikke støtte til tiltak for enkeltpersoner. Øvrige føringer om bruk av midlene fra Landbruks- og matdepartementet er; 

  • Tiltak som kan styrke rekruttering til landbruksnæringen.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen i programområde naturbruk i den videregående skole, og til høgere utdanning i landbruksfag.

Søknadsskjema finner du  her

Evnt spørsmål og søknad sendes til gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no.

Søknadsfrist 25. mars

Kontaktperson:Gerd Hertzenberg, tlf 91 12 38 21 (mandag - onsdag)