Fagkveld for deg som utvikler IPT-tilbud

Hva kan Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Inn på tunet Akershus bidra med av rådgivning, tilskudd m.m for deg som utvikler et Inn på tunet- tilbud. Inn på tunet - skolen i Akershus ønsker velkommen til fagkveld 3. februar.

 

UTVIKLING AV IPT-TILBUD

Er du i gang med utvikling av Inn på tunet – tilbud? Som «fersk» Inn på tunet – bonde er det mye tilrettelegging og mange investeringer som skal gjøres.

Hvilke virkemidler (rådgiving, tilskudd mm)  ligger i verktøykassa til Innovasjon Norge, Fylkesmannen og andre steder?

ÅPEN FAGKVELD

Tirsdag 3.februar  kl 18.00 

Falldalen Virksomhetssenter,Gan

Hvilke tjenester kan de ulike instanser bidra med i idtt arbeid for (videre-) utvikle ditt IPT-tilbud? Orientering ved

  • Innovasjon Norge
  • Fylkesmannens ladnbruksavdeling
  • Inn på tunet Akershus SA

 Påmelding innen 1. februar til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no

Nærmere om program her