Inn på tunet - skolen inviterer til mange fagkurs i 2015

Det inviteres inn til et bredt spekter av fagkurs for Inn på tunet- bønder. Er du en aktiv IPT-bonde? Eller er du i startgropa? Her er det uansett målrettede kurstilbud for deg.

Første halvår planlegges det mange ulike kursaktiviteter for Inn på tunet - bonden i Oslo og Akershus. Disse har vi nå samlet under en felles paraply ;  Inn på tunet - skolen.

Inn på tunet - skolen gir  følgende tilbud;

For den etablerte IPT-bonde

  • Landbrukshelga 24.-25. januar har kurs for deg som vil starte den systematiske jakten på flaskehalser, svinn eller mangler i egen produksjon. Begrenset antall deltakere
  • Fagkurs innen Bruk av husdyr i arbeid med mennesker og Psykiske lidelser/diagnoser – hva er hva?
  • Gården som opplæringsarena – felles informasjons- og dialogmøte for  skole og IPT-bønder. Her har vi også speed-dating mellom skole som kjøper og IPT-bønder.

 For den «ferske» IPT-bonden, eller deg som er i startgropa;

  • Informasjonsmøte for deg som er nysgjerrig på Inn på tunet
  • Orienteringskveld om aktuelle virkemidler ved oppstart av et IPT-tilbud

  Les mer om tidspunkt, sted og innhold i Nyhetsbrevet desember 2014