Flere kursaktiviteter på Hvam vgs starter opp vinteren 2015

Skal du ta over landbrukseiendom? Da er kanskje Landbrukskurset for voksne på Hvam noe for deg. Traktorkurs for kvinner og motorsagkurs er eksempler på kortere fagkurs.

Ved Hvam videregående skole starter det opp mange nye kurs, de fleste med oppstart  i løpet  av vintereren 2015;

Lengre kurs;

  • Landbrukskurs for voksne (200 timer, januar - desember 2015). Søknadsfrist 10.12.2015.  Mer info på Hvam vgs sine nettsider

Kortere kurs; 

  • Bruk av ryddesag (8 timer)
  • Traktirkurs for kvinner (20 timer)
  • Autorisasjonskurs plantevern, førstegangskurs (12 +7 timer)
  • Autorisasjonskurs plantevern, fornying (7 timer)
  • Motorsagkurs, HMS i skogen(12 timer)
  • Masseforflytningsmaskiner (32 timer)
  • Smikurs (20 timer)

Mer info om disse kursene på Hvam vgs sine nettsider