Andelslandbruk - noe for deg?

Fylkesmannen inviterer til inspirasjonsmøte 22.oktober kl 09.00

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. I 2006 kom det til Øverland gård i Akershus. Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer. Spesielt i den urbane befolkning er det stor interesse for å bli andelseiere, de bynære gårdene har lange ventelister for å bli med.

På frokostmøtet vil samfunnsgeograf Alexandra Devik innlede og dele med oss sine erfaringer fra andelslandbruket: Nytt liv til landbruket; kan andelslandbruket realisere et bærekaftig landbruk?

Les mer på Fylkesmannens nettsider