Informasjonsmøte om Bygdeutviklingsmidler 2015

Skal du søke om støtte til næringsutviklingstiltak eller økologiske prosjekter i 2015? Eller er du saksbehandler på landbruksbasert næringsutvikling i kommunen? Da bør du melde deg på Fylkesmannens informasjonsmøte om Bygdeutviklingsmidlene 20. november.

Fylkesmannen forvalter Bygdeutviklingsmidler til

  • utredning og tilrettelegging og
  • prosjekter innenfor Handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk 

Fylkesmannen arrangerer informasjonsmøte 20 november  om disse midlene i forbindelse med utlysing av Bygdeutviklingsmidler for 2015.

På møtet  vil det  bli orientert om ordningen, søknadsprosedyrer og om erfaringer fra tidligere tiltak/prosjekter som har mottatt støtte.

Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil lbi lagt ut på Fylkesmannens nettsider