KSL-kurset Inn på tunet - kvalitet og trygghet.

Høstens KSL- kurs for Inn på tunet - bønder går over 2 kvelder og en lørdag. Mandag kveld startet de 18 kursdeltakerne.

Norsk landbruksrådgiving HMS gjennomfører i høst en nytt pilotkurs for Inn på tunet bønder i Akershus.  Nettverk, kompetanse og godkjenning av Matmerk er viktig for deltakerne.

Det er viktig å ta kvalitetssystemet – standard 11 i bruk, slik at Inn på tunet-tilbydere kan møte kjøpers ønsker og krav. Målet med kurset er at både bonden, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne være beredt til  å be om ekstern revisjon og eventuelt bli godkjent IPT-tilbyder  av Matmerk.