Prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden er i gang

Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen. Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag er med i prosjektgruppa.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken,   og Samarbeidsråd Øst. Prosjektet varer i 3 år og lederen vil ha kontor på Grønt Fagsenter. Harald Hetland er fra Borre og kommer fra stillingen som fôrutviklingssjef i Norgesfôr. Han starter i jobben 1. oktober. 

Noen av tiltakene i prosjektet vil være å: 

  • Kartlegge og synliggjøre behovet for ny kunnskap sett fra næringens side
  • Etablere nødvendig samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltning/virkemiddelapparat
  • Bidra til å etablere næringsretta forskningsprosjekt
  • Bidra til kunnskapsformidling av ny og eksisterende kunnskap fra forskningsmiljøene til næringa, i samarbeid med landbrukets rådgivingsapparat
  • Synliggjøre og samarbeide med de ulike finansieringsordningene for å kunne realisere etterspurte forskningsprosjekt 

Les mer her