Entreprenørskap i landbruket - et nytt fagskoletilbud planlegges på Hvam

Sammen med Fagskolen Innlandet og Akershus fylkeskommune har Hvam vgs sendt søknad om godkjenning av fagskoletilbudet "Entreprenørskap i landbruket". Planlagt oppstart er høsten 2015.

Planlagt oppstartart for første kull med studie innen "Entreprenørskap i landbruket" er høsten 2015. 

Innhold i studiet er;

  • driftsledelse og økonomi
  • fra ide til bedrift
  • produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser
  • hovedprosjekt

Etter gjennomført ettårig fagskole skal agrotekniker innen «Entreprenørskap i landbruket» kunne; 

  • etablere, lede og drifte et landbruksforetak der landbruksbaserte næringer utover tradisjonelt jord-, skog- og hagebruk utgjør en vesentlig del virksomheten

  • utarbeide, vurdere og iverksette nødvendige planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksbaserte næringer ut fra forretningsmessige vurderinger og samfunnsmessige målsettinger
  • kommunisere og gi faglige råd innenfor driftsledelse, forretningsutvikling, produksjon og salg  av  landbruksbaserte varer og tjenester  
  • produsere varer og tjenester det er behov for i et marked

Planlagt oppstart er høsten 2015, med søknadsfrist ca 15.april 2015 forutsatt godkjenning av NOKUT 

Les mer om oppbygging og innhold i studiet her