Nytt fagskoletilbud innen Driftsledelse gartner og grønt på Vea og Gjennestad

Studiet er rettet mot gartnerbransjen, grossister og andre bedrifter som produserer og omsetter grønt. Søknadsfrist er 28. august

I høst starter et helt nytt fagskolestudium; Driftsledelse gartner og grønt. Dette studiet retter seg mot gartnerbransjen, grossister og andre bedrifter som produserer og omsetter plantedeler. For eksempel veksthusproduksjon, frilandsproduksjon, frukt- og bærproduksjon, planteskoledrift, kvalitetssikring og lagerhåndtering av grønne produkter, så som frukt- og grønthåndtering i dagligvare og grossistbransjen, samt grøntlogistikk.

 Driftsledelse gartner og grønt er et deltidsstudium over to år, og er en yrkesrettet utdanning.  Studiet gjennomføres på Vea og Gjennestad.

 

Etter endt utdanning har studenten solide kunnskaper og ferdigheter i:

ü  Markedsføring, økonomi og ledelse

ü  Gjødsling, jord, plantebiologi, produksjonsplanlegging og plantevern

ü  Produkthåndtering og -omsetning

ü  Fagområdet man har valgt som spesialisering

 

I linken under finner du ytterligere informasjon om studiet.

http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/driftsledelse-gartner-og-gront/

 Søknadsfristen er 28. august. Studiestart 29. september. (Dersom det er nok studenter ved søknadsfristens utløp til å starte opp vil det og tas opp studenter til studiet starter eller det er fulltegnet)

Informasjonsbrosjyre finner du her