Stor kursaktivitet ved Hvam første halvår

Nesten 200 deltakere har tatt ulike landbrukskurs i regi av Hvam første halvår 2014.

Gjennom sin avdeling Hvam Agroutvikling har Hvam videregående skole hatt stor kursaktivitet første halvår 2014. Kursene er gjennomført i et samarbeid med bl.a Romerike landbruksrådgiving, Landbruksets HMS-tjenester og Akershus Bondelag.

I tillegg til at det pågår et  større Landbrukskurs for voksne med  totalt 200 undervisningstimer, er det gjennomført kortere fagkurs, som traktorkurs for kvinner, motorsagkurs, bruk av ryddesag og plantevernkurs. Tilsammen har det deltat neste 200 deltakere på disse kursene.

I tillegg deltok 168 kursdeltakere på Landbrukshelga som ble gjennomført på Hurdalsjøen Hotell i januar.

Kursaktiviteter i tiknyting til Ressurssentereret for eldre landbruksbygg kommer i tillegg.

I tillegg har også de 18 studentene på fagskolen innen Planteproduksjon og driftsledelse gjennomført sitt første studieår.