Fagtur for Inn på tunet - bønder til Hedmark

Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Inn på tunet Akershus SA inviterer vi til fagtur for Inn på tunet - bønder 4. september. I år drar vi til Løten i Hedmark.

Vi gjentar fjorårets suksess med fagtur, men i år snur vi nesa nordover til Løten i Hedmark. På gårdene  møter vi godt etablerte Inn på tunet – tilbydere som vi dele av sin kunnskap og erfaring med oss. 

Litt om gårdene  vi besøker;
Ingrid Lekve og Jon Karlsen driver et allsidig tilbud, som inneholder både besøksgård og Inn på tunet – tilbud på Rustadstuen og Mattisrud.  De har mange års erfaringer med Inn på tunet med skole og innen arbeidstrening og barnevern.   De tilbyr også innvandrere norskopplæring gjennom praktisk læring gjennom fellesaktiviteter og samtale.
Du kan lese mer på  deres hjemmesider
 
Ingunn Sigstad Moen drifter Løten kommunes dagtilbud for personer med demnes. Hun har hatt Inn på tunet – tilbud sine 2004, og bruker gårdens ressurser i de daglige aktivitetene. 
Ingunn har også arbeidet som Inn på tunet – koordinator i kommune, og hun er medlem av Inn på tunet – utvalgte i Norges Bondelag
Du kan lese mer om hennes tilbud her
 
Påmelding innen 26. august til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no