Profesjonalisering av Inn på tunet - bonden

Sammen med Matmerk, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Inn på tunet Akershus SA skal vi bidra til utvikling av et kursopplegg for Inn på tunet - bonden gjennom prosjektet "Profesjonalisering av Inn på tunet - bonden".

 

Kompetanseprosjektet består av 4 satsingsområder;

  • Spørreundersøkelse pr telefon, med etterfølgende tiltak
  • Rådgiving på foretaksnivå
  • Felles fagtur høsten 2014
  • Utvikling av kurs innen bedriftsledelse for IPT – bonden og gjennomføring av pilotkurs. Oppstart planlegges på Landbrukshelga  2015

 

 

 Tonje Dahlstrøm er prosjektleder, og hun vil gjennomføre spørreundersøkelse blant Inn på tunet - tilbyderne i løpet av siste halvdel av august. 

Les mer om prosjektet på nettsidene til Inn på tunet Akershus SA