Høring - Fagskoletilbud innen Bynært landbruk

Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole har i gang et arbeid med utvikling av fagskoletilbud innenfor entreprenørskap i bynært landbruk. Studieplanen er nå på høring

Utkast til studieplan er utarbeidet i et samarbeid mellom skole, skoleeier og næringa, og Fagskolen Innlandet vil søke NOKUT om godkjenning av planen september 2014. Planlagt oppstart av studiet er høsten 2015. 

Studiet består av 4 emner;

  • Driftsledelse og økonomi
  • Fra ide til bedrift
  • Produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser og bynært marked
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave

I løpet av studiet skal studentene utvikle et fullstendig forretningsplan basert på et konkret case. De skal bli kjent med aktuelle produksjoner innenfor  bynært landbruk, som 

  • Foredling og salg av lokale varer
  • Grønt reiseliv og matopplevelser
  • Sosialt landbruk, inkl Inn på tunet
  • Bruk av eldre landbruksbygg i næring
  • Salg av tjenester til urbane miljø

 

 Mer informasjon om planlagt innhold i studiet finner du her

 Høringsfrist er 20. august 2014. Høringsbrev med adresseliste her