Nyhetsbrev Inn på tunet juni 2014

Fylkesmannen inviterer til Frokostmøte om terapeutisk hagebruk 10. juni. Dette med mer kan du lese i vårt nyhetsbrev.

Dette er av de temene du kan lese mer om i vårt nyhetsbrev;
  • Frokostmøte om teraputisk hagebruk 10. juni
  • Veileder – bruk av gården som opplæringsarena
  • Fagtur til Hedmark august med tema demens og skole
  • Studietur til Østerrike september 2014
  • Nyt pilotkurs innen Kvalitet og trygghet
  • Prosjekt Profesjonalisering av Inn på tunet – bonden
  • Fylkesmannsforum for IPT

 Hele nyhetsbrevet henter du her

 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer !