Beiting, klima og bærekraft – Seminar med Alan Savory på Litteraturhuset 28. mai

SLF inviterer til seminar om helhetlig beitebruk med Alan Savory 28. mai. Arrangementet er et ledd i faglige aktiviteter under landbrukets miljø- og klimaprogram og invitasjonen skjer i samarbeid med Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

På kort varsel er det blitt klart at Alan Savory har anledning til å komme til Oslo 28. mai i tilknytning til et annet arrangement i Norden. Allan Savory er biolog, født 1935 i Zimbabwe. Savory har de siste årene blitt svært kjent for sitt budskap om hvordan beitende dyr kan bidra til å redusere klimaproblemene – se TEDx foredrag HER. Han har vært på flere besøk til Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritania og EU (Brüssel) og diskutert landbruk, klima, miljø og matsikkerhet med topper innen politikk og landbruk

Et sentralt spørsmål på seminaret vil være om landbruk og husdyrbeiting kan representere en større del av løsningen på klimaproblemene enn det som hittil er anerkjent. Savory mener dette, men er det riktig – og gjelder det under norske forhold?

Les mer om program og påmelding på SLF sine hjemmesider 

I Akershus har Trond Qvale, Horgen gård  innført  beitebruk i tråd med Alan Savorys prinsipper. Trond  har vært sentral for å få til dette besøket. Les mer om Horgen gård her