Akersus fylkeskommunen har vedtatt støtte til ulike rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

Fylkesutvalget tildelte i møte den 5. mai kr 801 700 i tilskudd til 13 ulike rekrutterings- og kompetansetiltak. Støtten er gitt både til kortere fagkurs og til formell fagutdanning i landbruket.

 

 Kontaktperson: Gerd Hertzenberg, Hvam vgs og Jørn Fraurud, Akershus fylkeskommune