Kulturminnebøndene i Fenstad

Kulturminnebøndene i Fenstad byr på et variert program sommeresesongen 2014.

Mai – september
Søndagsåpen stabburskafe på Huser
Butikk, utstilling og kafe  kl.12.00-15.00 Foredrag kl.14.00 (tema kunngjøres på hjemmesida)

Juni
Ungt engasjement for  gammel kulturarv
14. juni: Lørdagsseminar på Huser .

August
August-konserten på Veset
23. aug.: Elvene våre fortalt gjennom musikk og myter. Forfatter Terje Nordby om myter. Odd Fossnes med familie om elvene i musikk, fortalt gjennom musikk og sang.


Presentasjon av innsamlet materiale
31.aug: Lokalt innsamlet dokumentasjon om husmannsplasser presenteres sammen med fotoutstillingen Tufter og myter på stabburskafeen på Huser.

 

Mer informasjon finner du her