Bynært landbruk - planlegging av nytt fagskoletilbud ved Hvam er i rute (nesten...)

I april ble det gjennomført et vellykket miniseminar, og 23. mai inviteres det inn til møte for mer informasjon og innspill.

Arbeidet med utvikling av et nytt studietilbud under Fagskolen Innladnet, lærersted Hvam begynner å ta form. Representanter for næringa har deltatt i arbeidsgrupper og prosjektgruppe, dt er gjennomført innspillmøte og miniseminar og den 23. mai inviterer vi igjen til et bredere informasjons- og innspillsmøte på Hvam.

Påmelding sendes liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no  senest tirsdag 20.mai

Hele invitasjonen kan du lese her

Noen av deltakerne på miniseminar 4. april 

En del av gruppa som deltok på miniseminaret i april. Mange nyttige innspill.  Følg også med på våre facebooksider