Inn på tunet Akershus SA søker ny daglig leder

Inn på tunet Akershus SA eies og driftes av Inn på tunet - bønder i Akershus. De lyser nå ut en spennende stilling som daglig leder.

Daglig leder vil i samarbeid med styret bidra til å utvikle Inn på tunet Akershus SA til en viktig aktør i samhandlingen mellom oppvekst/skole -, helse- og sosialsektor og landbruket. Arbeidsstedet vil være Grønt Fagsenter Hvam.

Daglig leder vil stå for den administrative driften etter instruks fra styret. Det søkes etter en person med pågangsmot, innsatsvilje, gode samarbeidsevner som er opptatt av et godt og aktivt bygdeliv. 

Les hele stillingsannonsen på deres nettsider