Miniseminar - fagskole bynært landbruk

Det bynære landbruket – hva kan være fremtidens marked for lokal vare- og tjenesteproduksjon. Hva vil byen ha? Hva kan landbruket løse av behov?

Fagskolen Innlandet og Hvam vgs arbeider med utvikling av et nytt fagskoletilbud tilpasset det bynære landbruket. Men hvikle trender ser vi for oss, og hva vil framtidas forbruker etterslårre av varer og tjenester? Dette vil vi sette fokus på 

Miniseminar  om

Framtidas marked for lokal vare – og tjenesteproduksjon

Grønt fagsenter Hvam       4. april kl 12.30 – ca 15.00

 

Innledere :

 

Bakgrunn;

Arbeidsgruppene Fagskole - Bynært landbruk  er nå i gang med utvikling av innholdet av nytt fagskoletilbud innen bygdenæringer – bynært landbruk.

Prosjektgruppa ønsker derfor innspill på framtidas marked rettet mot  den urbane forbruker – med et spesielt fokus på det bynære landbruket.

Hvilke trender ser vi oss for framtidas salg av lokale og landbruksbaserte varer og tjenester?

 Innspillene og diskusjonen vil vi ta med oss i det videre arbeidet med utvikling av fagskoletilbudet.

 Ønsker du å delta på et spenennde miniseminar kan du melde deg på til   liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no innen fredag 28.mars