KSL - kurs for Inn på tunet - bønder på Hvam vgs 12.mars

Har du behov for å profesjonalisere deg ift kvalitetssikring og risiko som Inn på tunet - bonde? Ønsker du å bil en godkjent Inn på tunet - bonde av Matmerk ?

Da kan det være smart å ta kurset "Inn på tunet - kvalitet og trygghet".

Hovedtema for IPT kurset:

  • Motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL
  • Etikk og moral
  • Finne frem i krav og lovverk
  • Kartlegging – risikovurdering – tiltaksplan
  • Egenrevisjon – gode rutiner

Omfang:
2 kursdager, til sammen 12 timer. Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium, hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL.

Landbruksets HMS-tjeneste er kursarrangør og faglærer.  Påmelding innen 6. mars til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no