24 Inn på tunet gårder er godkjent i Akershus

Etter 1. januar 2014 er "Inn på tunet" et registrert varemerke, og gårder som ikke er godkjent kan ikke bruke logo eller kalle seg en "Inn på tunet-gård”.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Totalt er nå 300 gårder godkjent, mens omtrent like mange har søkt, men ikke fått, sin formelle godkjenning på plass enda.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet-gårdene er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, helse og omsorg. Brukere av tjenestene er barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Du finner oversikten over godkjente Inn på tunet - gårder her

Slik gjør du for å bli Inn på Tunet-gård

Det er enkelt å søke om godkjenning og Matmerk bistår deg gjerne i prosessen. Les mer om hvordan du kan bli godkjent på Matmerk sine nettsider 

Inn på tunet - kurs

Landbrukets HMS-tjeneste gjennomfører egne kurs IPT kurs. Kurset  er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT tilbudet. Det gir bedre forståelse av arbeid med kvalitet og HMS, gjennom fokus på helhet og sammenheng i kvalitetssystemet til IPT. Neste kurs i Akershus starter 12.mars på Hvam vgs. Les mer her