Dyreassisterte intervensjoner, kurs ved NMBU våren 2014

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som jobber med mennesker nye ideer og verktøy. Kurset gjennomføres ved NMBU. Ås våren 2014

Kurset gir 5 studiepoeng og har søkandsfrist er 14. mars.

Kurset er åpent for alle interesserte og man kan søke opptak både på bakgrunn av generell studiekompetanse og realkompetanse.

Dersom kurset får flere påmeldte enn vi har plass til, vil søkere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinær-medisin, biologi eller psykologi bli prioritert.

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

 

Du kan lese på nettsidene til Norges miljø- og v\biovitenskapelige universitet