Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving 2014

Akershus fylkeskommune har blitt tildelt midler til gjennomføring av tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 19.mars 2014.

Landbruks-og matdepartementet (LMD)  tildeler fylkeskommunene årlige midler som skal gå til å styrke rekrutteringen og utvikle gode etter- og videreutdanningstilbud innen landbruket. Akershus fylkeskommunen er tildelt kr 680 000 til dette formålet i 2014. 

I tildelingsbrevet fra LMD nevnes følgende prioriterte områder :

  • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, herunder støtte til etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket.
  • Tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen.
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole.

I Akershus og Oslo er prioriterte områder gjennomføring av kompetansetiltak og kurs i landbruket. Nasjonale tiltak vil ikke bli prioritert.

 Søknadsfrist er 19.mars 2014.

Utfylt søknadsskjema  med evnt vedlegg sendes til gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no 

Endelig tildeling av midler skjer i vedtak av Fylkesutvalget, Akershus fylkeskommune, forsommer 2014.