Bynært landbruk - nytt fagskoletilbud under planlegging

Arbeidet med å planlegge et nytt fagskoletilbud med utvikling av bygdenæringer i det bynære landbruket er i gang! I løpet av januar er det gjennomført to innspillsmøter til innholdet i studiet, og nå er arbeidsgruppene i gang!

Fagskolen Innlandet , Akershus fylkeskommune og Hvam vgs  planlegger nok et fagskoletilbud i Akershus. Lærere på Hvam vgs og representanter fra næringa deltar i arbeidet, og arbeidet er nå kommet i gang  med 2 innspillsmøter. Her har vi diskutert struktur og innhold i studiet. Nå starter den mer deltajerte planleggingen, og arbeidgruppene starter opp sitt arbeid i løpet av uke 7.  

Viktige temaer vil være

 • økonomi og driftsledelse
 • fra ide til bedrift
 • aktuelle varer og tjenester, som
  • produksjon av lokale varer for bynært marked
  • sosialt landbruk/inn på tunet
  • mat- og reiselivsopplevelser
  • maskinbasert tjenestyting
  • næringer i eldre landbruksbygg

Utformingen av planen skal skje i løpet av våren 2014, med søknad til NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i  høgere utdanning) innen 15. september. Planlagt studiestart er høsten 2015.