Ressurssenterets årsrapport 2013

Januar er måneden for årsrapporter, og for Ressurssenteret var 2013 nok et aktivt år med mange kurs, befaringer og foredrag. Flere aktiviteter for 2014 er allerede spikret eller under planleggingplanlegging.

I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være et forprosjekt til å bli et prosjekt. Det er fortsatt Akershus bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v / Agro Utvikling som er Ressurssenterets gode eiere.

 I 2013 ble vi også utvalgt som verdiskapningsprosjekt hos Riksantikvaren.  Sammen med Riksantikvaren, har vi fått fortsatt økonomisk og faglig støtte fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og kulturminneavdelingen hos Akershus Fylkeskommune. Med verdiskapningspenger fra Riksantikvaren, fulgte også et vilkår om utvidelse geografisk. Dette dreier seg om utvidelse til deler av Østfold og Hedmark. Vi er glad for å ha fått anledningen til å arbeide i to spennende fylker.

Les hele Årsrapporten 2013 her.

Flere aktiviteter for 2014 er allerede planlagt, som vindusrestaureringskurs i Oslo. Les mer i vårt nyhetsbrev