Trenger vi Akershus-mat?

Dette er tema som vi tar for oss i åpningsforedragene på Landbrukshelga. Forskningsdirektør Nils Vagstad og ernæringsfysiolog Lise von Krogh har litt forskjellig innfallsvinkel til spørsmålet.

Mat, matproduksjon og ernæring er tema vi alle er opptatt av. Men er Akershus-landbruket så viktig da? Hvordan er status for Norge sett i et global perspektiv, og hva med regional mat i sett fra en ernæringsfysiologs ståsted?

Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk, har ledet ekspertgruppe "Økt norsk kornprodukjon (kornutvalget). Matjor er beredskap, er hans tydleige budskap. I sitt foredrag vil han fortelle oss om tallenes klare tale ; om utfordringen ved å brødfø verdens befoskning og  hva det vil betyr  for oss i rike olje-Norge. 

 

 

 

 

 

Lise von Krogh er ernæringsfysiolog og gir gode råd innen kosthold og ernæring. Hun er en aktiv foredragsholder som gjerne bistår matprodusentene med faglig råd.  Og forbrukerne med gode ernæringsråd.

 

 

Les mer om Landbrukshelga og de ulike kursene her