Landbrukshelga 2014 kan by på spennende fagkurs

Årets kursprogram er mangfoldig, så her bør alle med hjerte for bygda finne sin favoritt! Hva med å delta på matkurs basert på lokal og økologisk mat. Eller kanskje lære mer om hvordan du kan bli bedre til å kommunisere? Hvordan skal jeg forvalte skogen min? Dette og mye, mye mer er av tilbudene på Landbrukshelga.

Landbrukshelga 2014 er 25. - 26. januar på Hurdalsjøen Hotellhar blitt en tradisjon i Akershus med stor deltakelse fra hele fylket..Det er mange lag og organisasjoner som deltar og inviterer inn til 14 spennende kurs - både innen de tradisjonelle produksjoner og nye bygdenæringer;


 • Eierskifte
 • Unge bønder
 • Landbrukspolitikk
 • Sauen – krusedull og fårikål
 • Korn eller gras???
 • Agronomi i hardt vær
 • Bedre Bonde
 • Kulturminnetilskudd til istandsetting av eldre landbruksbygninger
 • «Hører du ikke hva jeg sier?»
 • Ung i det grønne? – om landbruk og ungdom
 • Din skog – dine muligheter
 • «Smaken av Oslo og Akershus»
 • Inn på tunet;  God i dag – bedre i morgen!
 • Kulturlandskap og friluftsliv

Landbrukshelga er et fellesløft og fellessatsing mellom flere organisasjoner i landbruket og i bygdesamfunnet for øvrig. Akershus Bondelag, Akershus Bygdekvinnelag, Romerike Landbruksrådgiving, Skogselskapet i Akershus, Kvinner i skogbruket , Akershus Sau og Geit, Nortura, Tine, Inn på tunet Akershus SA, Hvam Agroutvikling, Ressurssenter for eldre landbruksbygninger og Regional matkultur tilbyr alle kurs.

Mer informasjon om enkeltkurs, kursavgift og elektronisk påmelding finner du her på våre nettsider

 

Kontaktpersoner;

Elise Larsen, Akershus Bondelag

Marit S Berger, Romerike Landbruksrådgiving 

Gerd R Hertzenberg, Hvam Agroutvikling